Jubilarer

Her anføres jubilarer, kan evt. tages fra kartoteksførerens fil og overføres til TablePress