Medlemmer

Som undermapper kan laves oversigt over medlemmer og hvor disse har været udsendt

Endvidere kan der som en undermappe anføres hvem der er jubilarer i foreningen.